Khoá học: “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” tại Đà Nẵng

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017 
Theo chương trình đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chứckhóa đào tạo 05 ngày từ ngày 13-17/8/2018 với 5 module khác nhau “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. 
(Xin lưu ý trong kế hoạch đào tạo năm 2018, Văn phòng Công nhận chất lượng cũng tổ chức một số khóa học 01 ngày chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 cho các cán bộ thuộc Phòng thí nghiệm đã áp dụng ISO/IEC 17025:2005)
Nội dung đào tạo:
- Ngày 13/8/2018: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 ( Module 1 )
- Ngày 14/8/2018: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( Module 2 )
- Ngày 15/8/2018: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  ( Module 3 )
- Ngày 16/8/2018: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp ( Module 4 )
- Ngày 17/8/2018: Độ không đảm bảo đo ( Module 5 )
Thời gian học: 8h00 - 16h30hàng ngày
Phí đào tạo: 5.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (1.100.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Khách sạn Saigon Tourane  -  Số 05 Đống Đa, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, e-mail dưới đây trước ngày 05/8/2018.
Văn phòng Công nhận chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Quách Hoàng Lan  -   Tel: 024 3791 1951/Ext.15  -  Fax: 024 3791 1551  
Di động: 090 343 1522  -  E-mail: hoanglan@boa.gov.vn

            Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved