Khoá học: "Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017" tại Hà Nội

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm


Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chứckhóa đào tạo 05 ngày từ ngày 25 - 29 tháng với 5 module khác nhau “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. 
Nội dung đào tạo:
- Ngày 25/03/2019: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017  ( VILAS T01.1)
- Ngày 26/03/2019: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( VILAS T01.2)
- Ngày 27/03/2019: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp(VILAS T01.3)
- Ngày 28/03/2019: Độ không đảm bảo đo ( VILAS T01.4)
- Ngày 29/03/2019: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  ( VILAS T01.5)
Thời gian học: 8h00 – 17h00hàng ngày
Phí đào tạo: 4.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (800.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy,  TP.Hà Nội.
(Lưu ý:Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, e-mail dưới đây trước ngày 18/03/2019.

Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms.Đào Như Hoa  -   Tel: 024 3791 1552/Ext.18  -  Fax: 024 3791 1551  
Mobile: 090 415 1195  -  E-mail: hoadn@boa.gov.vn


Trân trọng.
 

© 2016 by BoA. All right reserved