Khoá học: “Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”  tại Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
Theo kế hoạch đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo ngày 27/05/2019 với nội dung “Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” 
Ngày 29/11/2017 tổ chức quốc tế ISO/IEC đã ban hành phiên bản mới tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn phiên bản mới này thành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 17025:2017 
Khóa đào tạo về Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nhằm mục đích cập nhật các thay đổi của phiên bản ISO/IEC 17025:2017 so với phiên bản ISO/IEC 17025:2005. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên PTN.
Nội dung đào tạo: Tiêu chuẩnISO/IEC 17025:2017
Thời gian học: 8h00 – 17h00
Phí đào tạo: 900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Nhà Khách Người Có Công - 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
(Lưu ý:Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, e-mail dưới đây trước ngày 16/05/2019.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Nguyễn Thị Cẩm Tú  -   Tel: 0283 270482/Ext.103
Di động: 0975202122  -  E-mail: camtu@boa.gov.vn

            Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved