Thông báo hoãn đào tạo các khóa học tháng 6/2021 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý đơn vị
 
Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) đã có thông báo trên web về kế hoạch đào tạo năm 2021 trong đó có các lớp đào tạo tháng 6/2021 bao gồm :
+ VILAS T03 từ ngày 14-18/06/2021 tại Hà Nội
+ MED T01 từ ngày 21-25/06/2021 tại Hà Nội
+ VILAS T09 từ ngày 21-25/06/2021 tại Hồ Chí Minh
Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học viên và thực hiện các biện pháp phòng dịch, nên Văn phòng CNCL thông báo hoãn tổ chức các khóa đào tạo trong tháng 6/2021 nêu trên. Khi dịch Covid – 19  được kiểm soát, Văn phòng CNCL sẽ có thông tin lại cho các đơn vị về chương trình đào tạo cụ thể của các khóa học.

Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved