Tin tức

13-06-2016
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1: 2015 "Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý" được ban...
13-06-2016
Tổ chức công nhận phòng thí nghiệm thế giới (ILAC) và Diễn đàn Công nhận thế giới (IAF) đã cùng đưa ra sáng kiến toàn cầu lấy...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved