CTIC Vietnam Company Limited

Số VIAS: 
053
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN SCHEDULE OF INSPECTION ACCREDITATION (Kèm theo quyết định số: 1835 / QĐ - VPCNCL ngày 20 tháng 09 năm 2023 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 1/3 Tên Tổ chức giám định/ Inspection Body: Công ty TNHH CTIC Vietnam CTIC Vietnam Company Limited Mã số công nhận/ Accreditation Code: VIAS 053 Địa chỉ trụ sở chính / The head office address Số 103G1 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng No 103G1 Pham Van Dong road, Anh Dung ward, Duong Kinh district, Hai Phong city, Vietnam Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Số 103G1 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng No 103G1 Pham Van Dong road, Anh Dung ward, Duong Kinh district, Hai Phong city, Vietnam Điện thoại/ Tel: +84-225 3880588 Email: info@cticlab.com Website: www.cticlab.com Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A / Type A Người đại diện / Authorized Person: He Yong (Aaron Ho) Hiệu lực công nhận: Period of Validation 03 năm kể từ ngày ký PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 053 AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 2/3 Lĩnh vực giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s) Hàng tiêu dùng: Sản phẩm đồ chơi Consumer goods: Toys products Giám định ngẫu nhiên công đoạn cuối cùng / Final random inspection WI-QCM-001 WI-QCM-002 WI-QCM-003 Bộ phận giám định/ Inspection Department Hàng tiêu dùng: Sản phẩm dệt may Consumer goods: Textile products Giám định ngẫu nhiên công đoạn cuối cùng Final random inspection WI-QCG-019 WI-QCG-020 WI-QCG-021 WI-QCG-022 Ghi chú/ Note: - WI-QCM: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 053 AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 3/3 DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue Quy trình giám định ngẫu nhiên công đoạn cuối cùng Final random inspection process WI-QCM-001 (Verion: A/2, Date of issue: 22/08/2022) Quy phạm giám định hàng Hasbro Inspection specification of Hasbro WI-QCM-002 (Verion: A/2, Date of issue: 22/08/2022) Quy trình giám định hàng đồ chơi Toys final random inspection WI-QCM-003 (Verion: A/1, Date of issue: 22/08/2022) Quy trình giám định ngẫu nhiên công đoạn cuối cùng hàng may mặc Textile final random inspection process WI-QCG-019 (Verion: A/1, Date of issue: 22/08/2022) Kiểm tra kỹ thuật hàng đại trà Mass market workmanship inspection WI-QCG-020 (Verion: A/1, Date of issue: 22/08/2022) Kiểm tra kỹ thuật hàng thị trường cao cấp Luxury market workmanship inspection WI-QCG-021 (Verion: A/1, Date of issue: 22/08/2022) Kiểm tra tính năng kỹ thuật của hàng may mặc Inspection of technical-functional garments workmanship WI-QCG-022 (Verion: A/1, Date of issue: 22/08/2022)
Ngày hiệu lực: 
19/03/2026
Địa điểm công nhận: 
Số 103 G1, đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
53
© 2016 by BoA. All right reserved