Tin tức

26-02-2023
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) kính gửi đến các thầy thuốc cùng các Anh, Chị đang công tác...
03-02-2023
Ngày 01/02/2023 tại Văn phòng Công nhận chất lượng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang và đại diện Lãnh đạo...
01-12-2022
Chương trình Tình nguyện vì cộng đồng năm 2022 với chủ đề "Cùng em vẽ ước mơ" là chương trình tình nguyện hướng đến đối tượng là...
07-06-2022
Tổ chức công nhận thế giới IAF và ILAC một lần nữa lại cùng nhau tổ chức kỷ niệm Ngày công nhận thế giới vào ngày 9 tháng 6. Chủ...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved