Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức

Khoa xét nghiệm – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
Số hiệu:VILAS MED 165
Tổ chức: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Huyết học, Hoá sinh
© 2016 by BoA. All right reserved