Đại hội Chi đoàn Văn phòng Công nhận chất lượng nhiệm kỳ 2024 - 2027

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 02KH/ĐTNB ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ (Đoàn Bộ KH&CN), vào hồi 15h00 ngày 17/6/2024 và 14h00 ngày 19/6/2024, Chi đoàn Văn phòng công nhận chất lượng (VPCNCL) đã tổ chức : “Đại hội Chi đoàn Văn phòng công nhận Chất lượng nhiệm kỳ 2024 - 2027”.
Tham dự Đại hội có các đồng chí:  Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Văn phòng CNCL , ông Đinh Việt Bách – Bí thư Chi ủy, Phó Giám đốc Văn phòng CNCL, bà Quách Hoàng Lan-Phó Chủ tịch Chi đoàn, đồng chí Trần Xuân Bách-UVBCH TƯ Đoàn, UVBTV Đoàn khối CQTƯ, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN cùng đại diện BCH Chi đoàn Viện Nghiên cứu và phát triển vùng và toàn thể các đoàn viên Chi đoàn Văn phòng CNCL.
Toàn cảnh Đại Hội
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác đoàn của Chi đoàn Văn phòng CNCL nhiệm kỳ 2022- 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2024–2027; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2024, những thuận lợi và khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong công tác đoàn, qua đó đã đưa ra những giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động đoàn tại đơn vị.
Đại hội đã được nghe các ý kiến góp ý của các đoàn viên về Báo cáo Kết quả hoạt động đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 và Phương hướng nhiệm kỳ 2024–2027 của Chi đoàn Văn phòng CNCL về các hoạt động phong trào tại Văn phòng CNCL;
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Xuân Bách- Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn và đồng chí Trần Thị Thu Hà- Phó Bí thư Chi Bộ, Giám đốc Văn phòng CNCL đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi đoàn Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2024, biểu dương Đoàn thanh niên BoA đã làm tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy các điểm mạnh trong thời gian tới và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi đoàn Văn phòng CNCL.
Đồng chí Trần Xuân Bách - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn và đồng chí Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Văn phòng CNCL phát biểu tại Đại hội
Tại đại hội, đồng chí Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh: Chi đoàn cần thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ đoàn viên để các đoàn viên luôn thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ KH&CN và của Văn phòng CNCL, phát huy tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt các công tác chuyên môn của cơ quan, phối hợp  chặt chẽ với Công đoàn để tổ chức các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Văn phòng CNCL,….
Đồng chí Trần Xuân Bách đề nghị trong nhiệm kỳ 2024–2027, Chi đoàn Văn phòng cần:  Phát huy nội lực, đoàn kết nội bộ, xây dựng một Chi đoàn vững mạnh, năng động; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp, hiệu quả; chủ động tham gia với các chính quyền, công đoàn để triển khai các hoạt động của BoA, phối hợp tốt với các đơn vị trực thuộc tại Văn phòng  đồng thời bám sát công tác của đoàn thanh niên Bộ KHCN, cụ thể hóa thành các hoạt động phù hợp …
Đại hội tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của BCH đoàn TNCS Bộ KH&CN, Cấp ủy Văn phòng CNCL, Giám đốc Văn phòng CNCL và ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Đại hội.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các dự thảo báo cáo Đại hội Chi đoàn Văn phòng CNCL nhiệm kỳ 2022–2027. Đại hội đã lựa chọn và bầu 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành khóa mới.
Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng CNCL nhiệm kỳ 2024–2027 ra mắt Đại hội
 
Chia tay ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng CNCL nhiệm kỳ 2022–2024
Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024-2027 với các  chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp. Đại hội tin tưởng dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo VPCNCL; Đoàn Thanh niên Bộ và đặc biệt là sự quyết tâm phấn đấu của đội ngũ chi đoàn viên, chắc chắn Chi đoàn Văn phòng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027 đã đề ra.
© 2016 by BoA. All right reserved