Đào tạo Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá cho Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025

Người phụ trách: 
Đào Như Hoa
Thời gian: 
05/08/2024 to 09/08/2024
Điện thoại: 
0904151195
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
20
Hạn đăng ký: 
02/08/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T02.1 05/08/2024 to 09/08/2024 10 0
© 2016 by BoA. All right reserved