ISO 15189:2022

Người phụ trách: 
Trần Thị Huyền Trang
Thời gian: 
15/11/2024
Điện thoại: 
0989091095
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
14/11/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T04.1 15/11/2024 0 0
© 2016 by BoA. All right reserved