ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Phạm Thanh Huyền
Thời gian: 
12/09/2024 to 13/09/2024
Điện thoại: 
0904103108
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
11/09/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T03.1 12/09/2024 16 0
VILAS T03.2 13/09/2024 16 0
© 2016 by BoA. All right reserved