ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Trà
Thời gian: 
24/07/2024 to 25/07/2024
Điện thoại: 
0942011133
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
16/06/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T08.1 24/07/2024 67 57
VILAS T08.2 25/07/2024 66 58
© 2016 by BoA. All right reserved