Danh sách phòng thí nghiệm

Danh sách phòng thí nghiệm

Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian Hủy / Đình chỉ Tình trạng
790 Phòng Đo lường Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 1 25/05/2024 15/05/2024 Hủy bỏ
1467 Phòng KCS Công ty TNHH Một thành viên HBA 02/11/2025 14/05/2024 Đình chỉ
1141 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ VINCOM 27/08/2024 07/05/2024 Hủy bỏ
1363 Phòng hiệu chuẩn Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng 05/04/2024 05/04/2024 Hủy bỏ
1205 Phòng thử nghiệm Công ty CP Thực phẩm Cát Hải Công ty CP Thực phẩm Cát Hải 11/03/2024 11/03/2024 Hủy bỏ
721 Phòng công nghệ môi trường Trung tâm trắc địa và quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi 17/03/2024 01/03/2024 Hủy bỏ
1371 Phòng Kiểm chuẩn Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ 14/06/2024 06/02/2024 Đình chỉ
1466 Trung tâm Phân tích và Phát triển Khoa học công nghệ Trung tâm Phân tích và Phát triển Khoa học công nghệ 14/10/2025 01/01/2024 Đình chỉ
1339 Phòng Hiệu chuẩn Công ty TNHH hệ thống KAWAMI 27/11/2023 29/12/2023 Hủy bỏ
1345 Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh 11/12/2023 29/12/2023 Hủy bỏ
1379 Trung tâm đo lường thử nghiệm BKLAB Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp MIVA Việt Nam 13/07/2024 29/12/2023 Hủy bỏ
1433 Trung tâm Kỹ thuật và Phân tích môi trường Trung tâm Kỹ thuật và Phân tích môi trường 14/03/2025 29/12/2023 Hủy bỏ
1137 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vincom 20/09/2024 28/12/2023 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved