Thông báo về tiến trình chuyển đổi ISO/IEC 17043:2023

Kính gửi: Các Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2023 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với năng lực của nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo” đã được Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO) ban hành phiên bản mới vào tháng 5/2023 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010
Để thuận lợi trong việc áp dụng tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17043:2023, Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng thông báo lộ trình chuyển đổi, đánh giá công nhận theo phiên bản tiêu chuẩn mới như sau:
  • Việc công nhận Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010 sẽ hết hiệu lực vào 31/5/2026.
  • Kể từ 1/5/2024, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ đánh giá, công nhận các Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2023 đối với Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo có nhu cầu.
  • Từ ngày 01/6/2025, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ thực hiện đánh giá mới, đánh giá lại, đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng chỉ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2023.
Văn phòng Công nhận Chất lượng khuyến khích các Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý để phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17043:2023.
Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

 
Văn phòng Công nhận Chất lượng
70 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Người liên hệ: Đào Như Hoa
Mobile: 0904151195    Email: hoadn@boa.gov.vn   
         
Trân trọng thông báo.

 
© 2016 by BoA. All right reserved