Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị chủ quản: 
Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
Số VILAS: 
219
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Hóa
Sinh
Ngày hiệu lực: 
21/07/2026
Địa điểm công nhận: 
159 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
219
© 2016 by BoA. All right reserved