Công ty Cổ phần dịch vụ gia công và thử nghiệm Vũng Tàu

Số VIAS: 
080
Tỉnh/Thành phố: 
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên Tổ chức giám định/ Inspection Body: Công ty Cổ phần dịch vụ gia công và thử nghiệm Vũng Tàu Vung Tau Testing Services Joint Stock Company
số công nhận/   Accreditation Code: VIAS 080
Địa chỉ trụ sở chính /   The head office address 631 Bình Giã, phường Thắng Nhất, tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 631 Binh Gia, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province
Địa điểm công nhận/  Accredited locations: 631 Bình Giã, phường Thắng Nhất, tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 631 Binh Gia, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province
Điện thoại/ Tel: 02543 807 638
Email: infor@vungtaulab.com Website: Vungtaulab.com
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A/Type A
Người đại diện / Authorized Person: Vũ Đức Thuân
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký
             
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và   bộ phận       liên quan Location(s) and relating division(s)
Giám định kỹ thuật / Engineering inspection:  
 • Kết cấu thép / Structure steel
 • Thiết bị áp lực/ Pressure equipment
 • Đường ống công nghệ / Piping process
 • Bồn, bình, bể chứa / Tank, Vessel
 • Nồi hơi /Boiler
 • Chứng kiến và xem xét báo cáo chứng nhận quy trình hàn / Witness and review report for welding procedure qualification
 • Kiểm tra tay nghề thợ hàn/  Welder and welding operator performance qualification
VTS-QT-GD-01 (2023) VTS-QT-GD-02 (2023) Phòng giám định / Inspection department
 • Giám sát quá trình hàn, giám sát quá trình gia công chế tạo/ Monitoring the welding process, monitoring the manufacturing process
 • Chứng kiến thử áp lực / Witness hydro test.
 • Giám sát quá trình sơn và chứng kiến, chứng kiến thử quy trình sơn / Monitoring painting process and witness the painting test panel qualification.
 • Chứng kiến kiểm tra NDT (RI – đọc phim, UT, PT, MT) / Witness NDT inspection (RI Radiographic Interpreter, UT, PT, MT)
VTS-QT-GD-03 (2023) VTS-QT-GD-04 (2023) VTS-QT-GD-05 (2023) VTS-QT-GD-06 (2023) VTS-QT-GD-07(2023) VTS-QT-GD-08 (2023) VTS-QT-GD-09 (2023)  
Giám định kỹ thuật / Engineering inspection:
 • Thép tấm / Plate Steel
 • Thép ống/ Pipe Steel
 • Thép hình/ Shape steel
 • Ống thủy lực, mặt bích và phụ kiện thủy lực / Hydraulic tube, flanges and fittings
 • Kiểm đếm số lượng; kiểm tra kích thước hình học; xác định định sự phù hợp của vật tư so với yêu cầu của khách hàng / Quantity; dimension check; determination the specification of items follow the requirements of the client.
 • Chứng kiến lấy mẫu / witnessing sampling
 • Chứng kiến thử cơ tính và kiểm tra thành phần hóa học /Witnessing mechanical and chemical composition testing.
VTS-QT-GD-10
Ghi chú/ Note: VTS-QT-GD- aa: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Quy trình chứng nhận năng lực thợ hàn Certify welder and welding operator performance procedure VTS-QT-GD-01-Rev.04 Ngày phát hành/Issued date: 25/04/2023
Quy trình phê chuẩn quy trình hàn PQR/WPS approval procedure VTS-QT-GD-02-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 26/04/2023
Quy trình giám sát kiểm tra từ tính Magnetic Testing inspection procedure VTS-QT-GD-03-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 26/04/2023
Quy trình giám sát kiểm tra siêu âm Ultrasonic Testing inspection procedure VTS-QT-GD-04-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 26/04/2023
Quy trình giám sát kiểm tra thẩm thấu chất lỏng Liquid Penetrant Testing inspection procedure VTS-QT-GD-05-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 26/04/2023
Quy trình kiểm tra giải đoán ảnh phóng xạ Radiographic Interpreter inspection procedure VTS-QT-GD-06-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 26/04/2023
Quy trình kiểm tra thử áp lực Pressure testing inspection procedure VTS-QT-GD-07-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 28/04/2023
Quy trình kiểm tra công việc sơn Painting inspection procedure VTS-QT-GD-08-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 28/04/2023
Quy trình kiểm tra công việc sơn Weld construction inspection procedure VTS-QT-GD-09-Rev.03 Ngày phát hành/Issued date: 28/04/2023
Quy trình giám định vật tư Material inspection procedure VTS-QT-GD-10-Rev.02 Ngày phát hành/Issued date: 28/04/2023
 
Ngày hiệu lực: 
27/09/2026
Địa điểm công nhận: 
631 Bình Giã, phường Thắng Nhất, tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức: 
80
© 2016 by BoA. All right reserved