Công ty Cổ phần Giám định và Kiểm định Danacontrol

Số VIAS: 
088
Tỉnh/Thành phố: 
Đà Nẵng
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN SCHEDULE OF INSPECTION ACCREDITATION (Kèm theo quyết định số: / QĐ - VPCNCL ngày tháng năm 2023 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 1/3 Tên Tổ chức giám định/ Inspection Body: Công ty Cổ phần Giám định và Kiểm định Danacontrol Danacontrol Inspection and Verification Corporation Mã số công nhận/ Accreditation Code: VIAS 088 Địa chỉ trụ sở chính / The head office address K18/31 đường Phùng Hưng, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng K18/31 Phung Hung street, Thanh Khe Tây ward, Thanh Khe district, Da Nang city Địa điểm công nhận/ Accredited locations: K18/31 đường Phùng Hưng, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng K18/31 Phung Hung street, Thanh Khe Tay ward, Thanh Khe district, Da Nang city Điện thoại/ Tel: 093 1919 768 Email: info@danacontrol.vn Website: http://danacontrol.vn Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A Người đại diện / Authorized Person: Phùng Thái Hà Hiệu lực công nhận/ Period of validation từ ngày/ from / 12 / 2023 đến ngày/ to 28 / 12 / 2026. PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 088 AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 2/3 Lĩnh vực giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s) Khí, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ Gas, petroleum, petroleum products - Khối lượng theo phương pháp thể tích/ Quantity by volume methods - Chất lượng (các chỉ tiêu thành phần hóa) / Quality (chemical characteristics) DNC-P-001A DNC-P-001 DNC-P-002 DNC-P-003 DNC-P-004 DNC-P-005 DNC-P-006 DNC-P-007 DNC-P-009 Phòng Nghiệp Vụ Hóa chất dạng lỏng Liquid Chemicals - Khối lượng theo phương pháp thể tích/ Quantity by volume methods - Chất lượng (các chỉ tiêu thành phần hóa) / Quality (chemical characteristics) DNC-P-001A DNC-P-001 DNC-P-008 Phòng Nghiệp Vụ Máy, thiết bị Machineries, equipments - Số lượng, chủng loại, tình trạng, năm sản xuất, xuất xứ / Quantity, typespecification, condition, manufactured year and origin - Tuổi, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của máy, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu theo quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019/ Age, safety, energy saving and environmental protection according to Decision No. 18/2019/ QD-TTg dated April 19, 2019 DNC-E-001 DNC-E-006 DNC-E-005 Phòng Nghiệp Vụ Ghi chú/ Note: DNC- E/P- aaa: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 088 AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 3/3 DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES Tên phương pháp/ qui trình giám định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue Phương pháp lấy mẫu xăng dầu các loại (Xăng không chì, Xăng E5, DO, FO; nhựa đường; hóa chất lỏng và khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG) DNC-P-001; 2020 Quy trình giám định chất lượng xăng dầu các loại (Xăng không chì, Xăng E5, DO, FO; nhựa đường; hóa chất lỏng và khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG) DNC-P-001A; 2020 Quy trình giám định khối lượng xăng dầu DNC-P-002; 2019 Quy trình giám định khối lượng xăng dầu xuất xuống tàu/sà lan (xếp hàng) DNC-P-003; 2019 Quy trình giám định khối lượng xăng dầu từ tàu giao lên bồn nhận (dỡ hàng) DNC-P-004; 2019 Quy trình giám định khối lượng xăng dầu từ tàu giao sang tàu nhận (chuyển tải) DNC-P-005; 2019 Quy trình giám định khối lượng nhiên liệu (dầu máy) trên tàu DNC-P-006; 2019 Quy trình giám định khối lượng khí hoá lỏng LPG DNC-P-007; 2019 Quy trình giám định khối lượng hóa chất lỏng DNC-P-008; 2022 Quy trình giám định nhựa đường DNC-P-009; 2019 Quy trình giám định số lượng, tình trạng, chủng loại máy móc thiết bị DNC-E-001; 2023 Quy trình giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng DNC-E-005; 2023 Quy trình giám định xuất xứ máy móc thiết bị DNC-E-006; 2023
Ngày hiệu lực: 
28/12/2026
Địa điểm công nhận: 
K18/31 đường Phùng Hưng, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Số thứ tự tổ chức: 
88
© 2016 by BoA. All right reserved