Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện

Số VIAS: 
070
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Tổ chức giám định/ Inspection Body:  Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện
Erection – Electromechanics Testing Joint Stock Company
số/ Code: VIAS 070
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: Số 434-436 Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
No. 434-436 Nguyen Trai Street, Trung Van ward, Nam Tu Liem district,          Ha Noi capital, Vietnam
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Số 434-436 Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
No. 434-436 Nguyen Trai Street, Trung Van ward, Nam Tu Liem district,           Ha Noi capital, Vietnam
Điện thoại/ Tel: 024 355 43839
Email: emetc@hn.vnn.vn Website: www.emetc.com.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người phụ trách/ Representative: Nguyễn Thành Đại
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope
 
  1.  
Hoàng Văn Lít Các chứng thư giám định được công nhận/ All of accredited certificates
 
  1.  
Nguyễn Sĩ Thành
 
  1.  
Nguyễn Thành Đại
             
 
Hiệu lực công nhận: Period of Validation    18/ 03/ 2025  
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Giám định quá trình Inspection process Kết cấu thép Bình bồn áp lực Steel structure Boiler and pressure vesel Giám định chất lượng mối hàn bằng phương pháp NDT (RT, UT, MT, PT, LT) Quality Inspection of Welding by NDT method (RT, UT, MT, PT, LT) EMETC-GĐ-RT-01 EMETC-GĐ-UT-01 EMETC-GĐ-MT-01 EMETC-GĐ-PT-01 EMETC-GĐ-LT-01
Vật liệu hợp kim Alloys Kiểm tra chiều dày vật liệu bằng phương pháp siêu âm Inspection of thickness Materials by Ultrasonic method EMETC-GĐ-UT-01
Đánh giá thành phần các nguyên tố kim loại Inspection of Material components elements EMETC-GĐ-PMI-01  
Đánh giá độ cứng vật liệu Hardness Inspection EMETC-GĐ-HT-01
Ghi chú/ Note: - EMETC-GĐ -xx/yy : Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ IB's developed methods  
Ngày hiệu lực: 
18/03/2025
Địa điểm công nhận: 
Số 434-436 Nguyễn Trãi, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
70
© 2016 by BoA. All right reserved