Công ty Cổ phần Giám định hàng hóa Duy Hoàng

Số VIAS: 
069
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Tổ chức giám định/ Inspection Body:  Công ty Cổ phần Giám định hàng hóa Duy Hoàng
 DH Control Corporation (DH CONTROL)
số/ Code: VIAS 069
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: Số 8A đường Phan Ngữ, phường Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
No. 8A Phan Ngu street, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh City
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Số 8A Phan Ngữ, phường Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
No. 8A Phan Ngu street, Da Kao ward, 1 District, Ho Chi Minh City
Điện thoại/ Tel: (84.28) 38297234
Email: dhcontrol@gmail.com Website: www/dhcontrol.com.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người phụ trách/ Representative: Chung Văn Đông
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
    TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope  
 
  1.  
Chung Văn Đông Các chứng thư giám định được công nhận/ All accreditated inspection certificates  
 
  1.  
Phạm Danh Quý  
 
  1.  
Nguyễn Phước Thành  
 
  1.  
Đặng Minh Hoàng  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:      17/ 01/ 2025  
                 
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Máy, thiết bị Machineries, equipments Máy, thiết bị, dây chuyền sản xuất mới và đã qua sử dụng/ New and used machineries, equipments, production lines. Số lượng,tình trạng, xuất xứ, phạm vi sử dụng, tính đồng bộ, chất lượng còn lại Quantity, condition, original, field of use, synchronization, quality remain HD-01-2015 HD-04-2015 HD-10-2015 HD-14B-2015 HD-15-2015 HD-18-2015
Máy, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu Imported used machineries, equipments Giám định chất lượng theo quyết định 18/2019/QĐ-TTg Quality inspection  follow Decision 18/2019/QĐ-TTg HD-14E-2019
Ghi chú/ Note:
  • HD-…. : Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ IB's developed methods
 
Ngày hiệu lực: 
17/01/2025
Địa điểm công nhận: 
Số 8A đường Phan Ngữ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
69
© 2016 by BoA. All right reserved