Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu

Số VIAS: 
035
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Tên Tổ chức giám định/ Inspection Body: Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu Asia Inspection Service Co., Ltd
số công nhận/   Accreditation Code: VIAS 035
Địa chỉ trụ sở chính / The head office address : E35 KDC Tân Thuận Nam, Khu phố 2, đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh E35 House, Tan Thuan Nam residential area, 2nd Quarter, Phu Thuan str., Phu Thuan ward, District 7, Ho Chi Minh City
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: E35 KDC Tân Thuận Nam, Khu phố 2, đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh E35 House, Tan Thuan Nam residential area, 2nd Quarter, Phu Thuan str., Phu Thuan ward, District 7, Ho Chi Minh City
Điện thoại/ Tel: (84.28) 6292 1289
Email: info@aisco.vn Website: www.aisco.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người đại diện / Authorized Person: Lê Thị Nhi
Hiệu lực công nhận: Period of Validation 03 năm kẻ từ ngày ký
             
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và   bộ phận       liên quan Location(s) and relating division(s)
Khí, dầu mỏ và            sản phẩm dầu mỏ Gas, petroleum, petroleum products Khối lượng, chất lượng (các chỉ tiêu thành phần hóa) Quantity, quality (chemical characteristics) QT-GĐHL-09 QT-GĐKG-10 QT-GĐXB-41 Phòng nghiệp vụ giám định/ Inspection department
Khoáng sản: Than đá và than cốc Mineral: Coal and coke Khối lượng, chất lượng (độ ẩm, cỡ hạt, các chỉ tiêu thành phần hóa ) Chứng kiến giám sát giám định khối lượng, lấy mẫu Quantity, quality (moisture content, particle size, chemical characteristics) Witness the weighing, sampling QT-GĐTĐ-71
Định lượng Quantity Số lượng, khối lượng theo cân cầu, khối lượng theo mớn nước Quantity, weight by bridge balance, weight by draft survey QT-GĐMN-02 QT-GĐCC-64
Ghi chú/ Note: QT-GĐ MN-xx, QT-GĐCC-xx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Quy trình giám định hàng lỏng QT-GĐHL-09 Ver: 31/07/2020
Quy trình giám định gas hóa lỏng (L.P.G) QT-GĐKG-10 Ver: 08/10/2020
Quy trình giám định khối lượng gas hóa lỏng (L.P.G) chở trên xe bồn QT-GĐXB-41 Ver: 06/07/2015
Quy trình giám định chất lượng than đá và cốc QT-GĐTĐ-71 Ver: 21/08/2023
Xác định khối lượng hàng hóa bằng phương pháp đo mớn nước trong giao nhận QT-GĐMN-02 Ver:01/12/2021
Quy trình giám định khối lượng bằng cầu cân QT-GĐCC-64 Ver: 20/02/20216
 
Ngày hiệu lực: 
18/09/2026
Địa điểm công nhận: 
E35 KDC Tân Thuận Nam, Khu phố 2, đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
35
© 2016 by BoA. All right reserved