Công ty TNHH Giám định PROQC Việt Nam

Số VIAS: 
033
Tỉnh/Thành phố: 
Quảng Ninh
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN SCHEDULE OF INSPECTION ACCREDITATION (Kèm theo quyết định số: / QĐ - VPCNCL ngày tháng năm 2023 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 1/3 Tổ chức giám định/ Inspection Body: Công ty TNHH Giám định PROQC Việt Nam The Vietnam PROQC Inspection Company Limited Mã số / Code: VIAS 033 Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: Tầng 2, tòa nhà Goldenwest, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 2nd Floor, Goldenwest Building, No. 2 Le Van Thiem Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City Địa điểm hoạt động/ Accredited locations: Ô số 3, Lô A'1, KĐT mới Cao Xanh - Hà Khánh A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh No. 3, Lot A'1, Cao Xanh - Ha Khanh A Area, Cao Xanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province Điện thoại/ Tel: 0203 3629 098 / 0913 539 390 Email: proqc.vn@gmail.com Website: http://www.proqc.vn Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A Người phụ trách/ Representative: Đào Quang Tuấn Hiệu lực công nhận từ ngày / / 2023 đến ngày 22 / 12 / 2025 Period of validation from / / 2023 to 22 / 12 / 2025 PHẠM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG SCOPE OF EXTENTION ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 033 AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 2/3 Lĩnh vực giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s) Quặng và khoáng sản: Than đá và than cốc Ores and Minerals: Coal and Coke - Lấy mẫu Sampling - Chất lượng (các đặc tính cơ lý, hoá lý) Quality (physico- mechanical, physico-chemical characteristics) Proqc.vn / Q.03 Proqc.vn / Q.05 Phòng giám định Phòng nghiệp vụ Ghi chú/ Note: Proqc.vn/Q.xx: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods PHẠM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỞ RỘNG SCOPE OF EXTENTION ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 033 AFI 01/07 Lần ban hành: 3.01 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 15/11/2022 Trang: 3/3 DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES Tên phương pháp/ qui trình giám định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue Quy trình giám định chất lượng than/ Procedure on coal - manual sampling for quality inspection Proqc.vn / Q.03 Quy trình kiểm soát mẫu và đối tượng giám định/ Procedure on sample control Proqc.vn / Q.05
Tổ chức giám định/ Inspection Body: Công ty TNHH Giám định PROQC Việt Nam
The Vietnam PROQC Inspection Company Limited
số/ Code: VIAS 033
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: Tầng 2, tòa nhà Goldenwest, Số 2 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân , Thành phố Hà Nội
2nd Floor, Goldenwest Tower, No.2 Le Van Thiem Street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Ha Noi City, Vietnam
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Ô số 3, Lô A1, KĐT mới Cao Xanh - Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
No.3, Lot A1, Cao Xanh urban area, Ha Khanh A ward, Ha Long city,  Quang Ninh province, Vietnam
Điện thoại/ Tel: (+84) 0203 3 629 098
Email: proqc.vn@gmail.com Website: http://www.proqc.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người phụ trách/ Representative: Đào Quang Tuấn
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Đào Quang Tuấn Các chứng thư/ All of certificates  
 
  1.  
Đào Quốc Toán  
 
  1.  
Vũ Thị Dung  
 
  1.  
Đào Công Anh  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 22/ 12/ 2025    
  Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures  
  Nông sản Agricultural products Dăm gỗ Woodchips Lấy mẫu Sampling Khối lượng theo cân, theo mớn Weighing by scale and draft survey Chất lượng (độ ẩm, quy cách, tạp chất). Quality (moisture content, particle size, contamination matter) ProQC.vn/Q.02  
  Hàng hải Marine Hàng rời Cargo Số lượng Khối lượng theo cân, theo mớn Quantity, Weighing by scale and draft survey ProQC.vn/Q.01  
                         
Ghi chú/ Note:
  •  ProQC.vn/Qxx: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ IB's developed methods
 
Ngày hiệu lực: 
22/12/2025
Địa điểm công nhận: 
Ô số 3, Lô A1, KĐT mới Cao Xanh - Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Số thứ tự tổ chức: 
33
© 2016 by BoA. All right reserved