Đoàn BoA tham gia Hội nghị thường niên IAF/ILAC, 2023

        Trong 10 ngày (6-15/11/2023), Diễn đàn công nhận thế giới (IAF) kết hợp với Tổ chức công nhận phòng thử nghiệm quốc tế (ILAC) tổ chức hội nghị thường niên tại Montreal, Canada. Tham gia Hội nghị có hơn 300 chuyên gia, nhà quản lý đến từ cơ quan công nhận thành viên, các tổ chức công nhận khu vực, các hiệp hội đánh giá sự phù hợp khu vực và quốc tế. Đại diện phía Việt Nam, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã cử đoàn công tác tham gia hội nghị. 


Ảnh: Đoàn Việt nam tham dự Hội nghị thường niên IAF/ILAC tại Montreal, Canada

Hội thảo trao đổi, thảo luận về các vấn đề như: 
⦁    Phát triển các tiêu chuẩn mới liên quan đến hoạt động công nhận;
⦁    Cập nhật thông tin về các chương trình công nhận;
⦁    Mở rộng MLA trong thời gian tới sang các lĩnh vực như chống hối lộ (ISO 37001), hệ thống QLCL trong lĩnh vực hạt nhân (ISO 19443: 2018);
⦁    Số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp;
⦁    Thành lập tổ chức công nhận mới thay thế cho IAF và ILAC. Tổ chức công nhận mới dự kiến lấy tên là Globac.
⦁    Thống nhất chủ đề ngày công nhận thế giới 2024: Chủ đề ngày công nhận thế giới năm 2024 được IAF và ILAC thống nhất chọn đó là “Trao quyền cho ngày mai và định hình tương lai”/ “Accreditation: Empowering tomorrow and shaping the future”.
      Ngoài ra,  đoàn BoA đã làm việc, trao đổi kinh nghiệm về việc thiết lập các chương trình công nhận mới đáp ứng nhu cầu của xã hội và cơ quan quản lý, trao đổi kinh nghiệm về quá trình, cách thức, thời lượng đánh giá, cách thức phát triển năng lực chuyên gia từ các tổ chức công nhận như TAF (Đài Loan), HKAS (Hồng Kông), GAC (Canada), SAC (Singapore), NVLAP (USA).
      Đây là cơ hội để cơ quan công nhận các quốc gia trao đổi, thảo luận về nghiệp vụ và kinh nghiệm tổ chức triển khai hoạt động công nhận cũng như bàn về phương hướng hoạt động trong thời gian sắp tới. Việc tham gia hội nghị giúp Văn phòng Công nhận Chất lượng cập nhật sự phát triển chung về công nhận và đánh giá sự phù hợp. Qua đó phát triển và định hướng hoạt động công nhận của BoA tiếp cận và hội nhập với xu hướng chung của quốc tế.
© 2016 by BoA. All right reserved