Khoá học: "Quản lý chất lượng Phòng Xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012" tại Hà Nội

Kính gửi: Các Bệnh viện, Viện, Phòng khám đa khoa, Phòng xét nghiệm
Nhằm đáp ứng nhu cầu của một số bệnh viện, PXN và các tổ chức có liên quan muốn tìm hiểu về các yêu cầu của ISO 15189:2012, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) sẽ tổ chức khóa đào tạo trong ngày với nội dung “Quản lý chất lượng PXN y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012”.
Khoá đào tạo nhằm giúp học viên phương pháp tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng, áp dụng soát xét hệ thống quản lý chất lượng của phòng xét nghiệm phù hợp với yêu cầu của ISO 15189:2012. Học viên có thể đăng ký tham gia toàn khoá học hoặc từng học phần của khoá học.
Thành phần tham dự: Cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên PXN.
Thời gian: 8h30-16h30 từ ngày 17/7/201đến ngày 20/7/2018
Nội dung chi tiết trong 4ngày đào tạo:
- Module 1: Ngày 17/7/2018: Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012
- Module 2: Ngày 18-19/7/2018: Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm
- Module 3: Ngày20/7/2018: Kiểm tra và xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm 
Phí đào tạo: 4.000.000 đ/ 1khoá (3module) / 1 người 
Module 1: 1.000.000đ/người;            Module 2: 2.000.000đ/người             Module 3: 1.000.000đ/người
Địa điểm:       Văn phòng Công nhận Chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy – Hà Nội.
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa)
(Học viên: 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng CNCL trân trọng kính mời các đơn vị, Bệnh viện, Viện, Phòng khám đa khoa, Phòng xét nghiệmcó nhu cầu, đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 13/7/2018:
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms.Đào Như Hoa  -  Tel: 024 3791 1951/Ext.18  -  Fax: 024 3791 1551  
Di động: 090 415 1195  -  E-mail: hoadn@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved