Khoá học: “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” tại Hà Nội

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 17 – 21/06/2019 với 5 module khác nhau “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nằm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
Nội dung đào tạo:
- Ngày 17/06/2019: Tiêu chun ISO/IEC 17025:2017 (VILAS T05.1)
- Ngày 18/06/2019: Xây dng tài liu hthng qun lý (VILAS T05.2)
- Ngày 19/06/2019: La chn vàxác nhn giátrsdng ca phương pháp (VILAS T05.3)
- Ngày 20/06/2019: Độ không đảm bđo (VILAS T05.4)
- Ngày 21/06/2019: Đánh giá ni bPhòng thínghim (VILAS T05.5)
Thời gian học: 8h00 – 17h00hàng ngày
Phí đào tạo: 4.000.000 đ1 người1 khoá(800.000 đ1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng công nhận chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, e-mail dưới đây trước ngày 03/06/2019.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Công Hồng Anh -   Tel: 024 3791 1952/Ext.22 - Fax: 024 3791 1551  
Mobile: 0984311850 - E-mail: anh.ch@boa.gov.vn

            Trân trọng.
 
© 2016 by BoA. All right reserved