Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Tố Uyên
Thời gian: 
26/09/2022 to 30/09/2022
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
23/09/2022
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T03.1 26/09/2022 43 40
VILAS T03.2 27/09/2022 32 29
VILAS T03.3 28/09/2022 48 45
VILAS T03.4 29/09/2022 53 50
VILAS T03.5 30/09/2022 61 58
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Trần Xuân Hiển
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Đã xác nhận
2 Nguyễn Văn Phúc
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Đã xác nhận
3 Dương Tuấn Hải
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Đã xác nhận
4 Phạm Trung Kiên
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Đã xác nhận
5 Đàm Khắc Thịnh
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam Đã xác nhận
6 Phạm Hữu Sang
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam Đã xác nhận
7 Nguyễn Trọng Tùng
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam Đã xác nhận
8 Nguyễn Thùy Hạnh
 • VILAS T03.5
Viện Nghiên cứu và phát triển Viglcaera- Chi nhánh Tổng Công ty Viglacera- CTCP Đã xác nhận
9 Nguyễn Đình Hưng
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP Đã xác nhận
10 Nguyễn Thành Hưng
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
11 Dương Thị Thắm
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
12 Trần Thị Thúy
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
13 Đào Thị Thanh Vân
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
14 Nguyễn Thị Minh
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Vestergaard Việt Nam Đã xác nhận
15 Đinh Thị Mây
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ Đã xác nhận
16 Phạm Nguyễn Diệu Khanh
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ Đã xác nhận
17 Hoàng Văn Dương
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đã xác nhận
18 Nguyễn Minh Quang
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đã xác nhận
19 Bùi Hải Yến
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.5
CÔNG TY TNHH VINA MT Đã xác nhận
20 Đỗ Văn Thủy
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.5
CÔNG TY TNHH VINA MT Đã xác nhận
21 Phạm Văn Toàn
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.5
CÔNG TY TNHH VINA MT Đã xác nhận
22 Kiều Thu Hà
 • VILAS T03.3
Đã xác nhận
23 Nguyễn Thị Kim Chi
 • VILAS T03.3
Đã xác nhận
24 Trương Mạnh Hiền
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Đã xác nhận
25 Nguyễn Ngọc Văn
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 Đã xác nhận
26 Lê Việt Hùng
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 Đã xác nhận
27 Ngô Thị Ái Vi
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Đã xác nhận
28 Phạm Thị Chiên
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Đã xác nhận
29 Lê Thị Thủy
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng Đã xác nhận
30 Đậu Thị Hải
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.3
Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Nghệ An Đã xác nhận
31 Vũ Duy Anh
 • VILAS T03.1
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Đã xác nhận
32 Đặng Văn Úy
 • VILAS T03.1
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Đã xác nhận
33 Phạm Thành Đạt
 • VILAS T03.1
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Đã xác nhận
34 Nguyễn Đức Việt
 • VILAS T03.1
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Đã xác nhận
35 Đặng Văn Úy
 • VILAS T03.1
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Đã xác nhận
36 Phạm Thành Đạt
 • VILAS T03.1
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Đã xác nhận
37 Nguyễn Đức Việt
 • VILAS T03.1
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Đã xác nhận
38 Vũ Thị Thu Hiền
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
Công ty CP Cấp Thoát Nước Số 1 Vĩnh Phúc Đã xác nhận
39 Nguyễn Đức Hưng
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MIVA VIỆT NAM Đã xác nhận
40 Lê Thế Việt
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MIVA VIỆT NAM Đã xác nhận
41 Nguyễn Văn Hưởng
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MIVA VIỆT NAM Đã xác nhận
42 Đỗ Việt Cường
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
Đã xác nhận
43 Lê Mai Hoàng
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
Đã xác nhận
44 Vũ Huyền Thương
 • VILAS T03.3
Đã xác nhận
45 Quách Thị Chính
 • VILAS T03.5
Đã xác nhận
46 Ngô Xuân Quy
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN Đã xác nhận
47 Dương Thị Lệ Hoa
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN Đã xác nhận
48 Nguyễn Thị Hà Linh
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN Đã xác nhận
49 Phạm Anh Đức
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN Đã xác nhận
50 Nguyễn Văn Trường
 • VILAS T03.5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN Đã xác nhận
51 Nguyễn Văn Ba
 • VILAS T03.5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN Đã xác nhận
52 Nguyễn Văn Anh
 • VILAS T03.5
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN Đã xác nhận
53 Phạm Thị Loan
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Đã xác nhận
54 Vũ Thị Thảo
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Đã xác nhận
55 Nguyễn Tuấn Cường
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Đã xác nhận
56 NGUYỄN VĂN MẠNH
 • VILAS T03.1
Nguyễn Văn Mạnh Đã xác nhận
57 Nguyễn Văn Dương
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Korea Rental Vina Đã xác nhận
58 Dương Thị Thanh Trà
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Korea Rental Vina Đã xác nhận
59 Đặng Văn Tuyên
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Korea Rental Vina Đã xác nhận
60 Nguyễn Trọng Tuấn
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty cp Tư vấn Địa kỹ thuật Việt Cường Đã xác nhận
61 Nguyễn Bá Mạnh
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật MTS Đã xác nhận
62 Lê Khả Duy
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật MTS Đã xác nhận
63 Lê Doãn Duy
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật MTS Đã xác nhận
64 Đỗ Đình Trung
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
65 Hà Minh Ngọc
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
66 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
67 Đào Kiên Cường
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
68 Đào Thanh Thùy
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
69 Tạ Thu Trang
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
70 Võ Thị Lệ Quyên
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
71 Đặng Minh Thủy
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
72 Tạ Thu Trang
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
73 Hoàng Đình Thanh
 • VILAS T03.5
Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Phú Thọ Đã xác nhận
74 Nguyễn Thị Thu
 • VILAS T03.5
Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Phú Thọ Đã xác nhận
75 Nguyễn Ngọc Sơn
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Tư vấn Hệ thống chất lượng và Thương mại Minh Quang Đã xác nhận
76 Lê Anh Đức
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Tư vấn Hệ thống chất lượng và Thương mại Minh Quang Đã xác nhận
77 Nguyễn Đình Tuấn
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Tư vấn Hệ thống chất lượng và Thương mại Minh Quang Đã xác nhận
78 Đỗ Kim Tân
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Tư vấn Hệ thống chất lượng và Thương mại Minh Quang Đã xác nhận
79 Hồ Anh Tùng
 • VILAS T03.4
Công ty TNHH Tư vấn Hệ thống chất lượng và Thương mại Minh Quang Đã xác nhận
80 Nguyễn Thị Hương Thảo
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Đã xác nhận
81 Nguyễn Thị Kim Dung
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Đã xác nhận
82 Nguyễn Thị Thu Huyền
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Đã xác nhận
83 Nguyễn Thị Kim Anh
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ-TKV Đã xác nhận
84 Lê Thị Mai Thanh
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ-TKV Đã xác nhận
85 Hà Thị Lê
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ-TKV Đã xác nhận
86 Nguyễn Thị Hồng Duyên
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ-TKV Đã xác nhận
87 Nguyễn Thu Hương
 • VILAS T03.1
 • VILAS T03.2
 • VILAS T03.3
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
Công ty TNHH Calofic Đã xác nhận
88 Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
TỔNG CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX - CTCP Đã xác nhận
89 Vũ Ngọc Ánh
 • VILAS T03.4
 • VILAS T03.5
TỔNG CÔNG TY HOÁ DẦU PETROLIMEX - CTCP Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved