Tin tức

13-06-2016
Nhân ngày công nhận thế giới (9/6/2012) Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức Hội thảo “Họat động công nhân trong việc hỗ...
13-06-2016
Nhân ngày công nhận thế giới 9 tháng 6 năm 2012 với chủ đề ”Công nhận Hỗ trợ Thực phẩm an toàn và nước uống sạch”, Văn phòng Công...
13-06-2016
TUYÊN BỐ CHUNG NHÂN NGÀY CÔNG NHẬN THẾ GIỚI CỦA CHỦ TỊCH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM THẾ GIỚI (ILAC) VÀ CHỦ TỊCH DIỄN ĐÀN...
13-06-2016
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011 “ Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức tiến hành việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved