Tin tức

13-06-2016
Văn phòng Công nhận Chất lượng - BoA (www.boa.gov.vn) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, là tổ chức công nhận quốc gia, thành viên...
13-06-2016
Nhân ngày công nhận thế giới (9/6/2011) Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức Hội thảo “ Công nhận hỗ trợ hoạt động quản...
13-06-2016
Với truyền thống lá lành đùm lá rách và là một trong các hoạt động xã hội có định hướng được thực hiện định kỳ hàng năm, ngày 18/...
13-06-2016
Nhân ngày công nhận thế giới 9 tháng 6 năm 2012 với chủ đề ”Công nhận Hỗ trợ Thực phẩm an toàn và nước uống sạch”, Văn phòng Công...
13-06-2016
Nhân ngày công nhận thế giới (9/6/2012) Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức Hội thảo “Họat động công nhân trong việc hỗ...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved