Tin tức

07-06-2022
Tổ chức công nhận thế giới IAF và ILAC một lần nữa lại cùng nhau tổ chức kỷ niệm Ngày công nhận thế giới vào ngày 9 tháng 6. Chủ...
07-06-2022
Tăng trưởng về kinh tế kèm theo hành tinh của chúng ta phải trả giá không phải là sự bền vững. Thách thức của chúng ta là phải...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved