ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
17/05/2021 to 21/05/2021
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
14/05/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T02.1 17/05/2021 13 13
VILAS T02.2 18/05/2021 to 19/05/2021 9 9
VILAS T02.3 20/05/2021 to 21/05/2021 11 11
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Lê Đức Dũng
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
2 Hoàng Ngọc Tú
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
3 Lê Ngọc Tăng
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
4 Phạm Đình Nam
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
5 Nguyễn Hồng Nhật
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.3
Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Đã xác nhận
6 Phạm Minh Vương
 • VILAS T02.1
Viện Nghiên cứu và phát triển Viglacera Đã xác nhận
7 Nguyễn Thị Phương
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Đã xác nhận
8 Nguyễn Thị Phương
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty TNHH Sản xuất Tân Thành Đã xác nhận
9 Vũ Văn Hòa
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Ban Quản lý dự án Tăng cường năng lực hệ thống sản xuất giống lúa nhân dân tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010-2015 Đã xác nhận
10 Nguyễn Thị Quang Hằng
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Ban Quản lý dự án Tăng cường năng lực hệ thống sản xuất giống lúa nhân dân tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010-2015 Đã xác nhận
11 Bùi Thị Hiệp
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Ban Quản lý dự án Tăng cường năng lực hệ thống sản xuất giống lúa nhân dân tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010-2015 Đã xác nhận
12 Nguyễn Trung Kiên
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Ban Quản lý dự án Tăng cường năng lực hệ thống sản xuất giống lúa nhân dân tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010-2015 Đã xác nhận
13 Chu Thị Giang
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA TIÊN SƠN Đã xác nhận
14 Nguyễn Thị Hương
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA TIÊN SƠN Đã xác nhận
15 Hà Thị Thảo
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
16 Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex Đã xác nhận
17 Nguyễn Quốc Toản
 • VILAS T02.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Đã xác nhận
18 Nguyễn Thị Ninh
 • VILAS T02.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved