ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
17/05/2021 to 21/05/2021
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
14/05/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T02.1 17/05/2021 2 0
VILAS T02.2 18/05/2021 to 19/05/2021 1 0
VILAS T02.3 20/05/2021 to 21/05/2021 2 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Hà Thị Thảo
  • VILAS T02.3
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Chưa xác nhận
2 Nguyễn Thị Thanh Tâm
  • VILAS T02.2
  • VILAS T02.3
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex Chưa xác nhận
3 Nguyễn Quốc Toản
  • VILAS T02.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
4 Nguyễn Thị Ninh
  • VILAS T02.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved