ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Công Hồng Anh
Thời gian: 
08/08/2022 to 12/08/2022
Điện thoại: 
0984311850
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
05/08/2022
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T02.1 08/08/2022 90 80
VILAS T02.2 09/08/2022 to 10/08/2022 65 62
VILAS T02.3 11/08/2022 to 12/08/2022 67 65
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Trọng Doanh
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Chưa xác nhận
2 Nguyễn Vũ Lê
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Chưa xác nhận
3 Nguyễn Trung Lập
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Chưa xác nhận
4 Vũ Văn Vũ
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Chưa xác nhận
5 Đàm Thuận Lịch
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
6 Vũ Văn Vương
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
7 Nguyễn Văn Cảnh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
8 Nguyễn Mạnh Hùng
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
9 Phạm Văn Hạnh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
10 Bùi Ngọc Sơn
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
11 Nguyễn Thanh Hải
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
12 Ngô Văn Giáp
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
13 Phạm Ngọc Du
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
14 Lê Thành Trung
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
15 Nguyễn Nhật Quang
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
16 Nguyễn Văn Cảnh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
17 Vũ Quang Huy
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
18 Ngô Hồng Nam Tiến
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
19 Lê Đăng Thọ
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
20 Đặng Thị Thu Hiền
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
21 Ngô Văn Quyền
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
22 Đỗ Đình Đức
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
23 Trần Khánh Duy
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
24 Vũ Xuân Luyên
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đã xác nhận
25 Hà Minh Ngọc
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
26 Đào Kiên Cường
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
27 Đào Thanh Thùy
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
28 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
29 Đỗ Đình Trung
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Viện Độ bền Nhiệt đới/Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
30 Nguyễn Ngọc Việt
 • VILAS T02.3
CEECS-CN Viện hóa học công nghiệp Việt nam Đã xác nhận
31 Trịnh Thị Huế
 • VILAS T02.2
CEECS-CN Viện hóa học công nghiệp Việt nam Đã xác nhận
32 Phạm Văn Hạnh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Chưa xác nhận
33 Đặng Thị Thanh Hoa Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai Chưa xác nhận
34 Nguyễn Cao Mười
 • VILAS T02.2
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Đã xác nhận
35 Nguyễn Thị Huyền
 • VILAS T02.1
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
36 Nguyễn Thị Mai
 • VILAS T02.1
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
37 Lê Thị Vân Anh
 • VILAS T02.2
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
38 Trần Thị Hồng Ngát
 • VILAS T02.2
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
39 Nguyễn Thị Tươi
 • VILAS T02.3
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
40 Đặng Thị Huyền Trang
 • VILAS T02.3
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
41 Dương Thị Lệ Hoa
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin Đã xác nhận
42 Đỗ Văn Thuỷ
 • VILAS T02.1
Công ty TNHH VINA MT Đã xác nhận
43 Phạm Văn Toàn
 • VILAS T02.1
Công ty TNHH VINA MT Đã xác nhận
44 Nguyễn Bá Năm
 • VILAS T02.1
Công ty TNHH VINA MT Đã xác nhận
45 Bùi Hải Yến
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.3
Công ty TNHH VINA MT Đã xác nhận
46 Trần Thanh Tùng
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
47 Nguyễn Quốc Anh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
48 Nguyễn Hoài Phương
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
49 Vũ Thị Len
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
50 Đinh Thị Huệ Chi
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
51 Nguyễn Mạnh Trường
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
52 Phùng Văn Hùng
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
53 Vũ Thị Tuyết
 • VILAS T02.1
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
54 Trần Linh Lan
 • VILAS T02.1
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
55 Trần Thùy Linh
 • VILAS T02.1
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
56 Nguyễn Thuỳ Dương
 • VILAS T02.1
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Đã xác nhận
57 Nguyễn Tuấn Việt
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần S-Power Đã xác nhận
58 Trần Trung
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội, Cục Xăng dầu Đã xác nhận
59 Trần Thị Quỳnh Diễm
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty CP Đường Quảng Ngãi Đã xác nhận
60 Lê Thị Kiều
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty CP Đường Quảng Ngãi Đã xác nhận
61 Đặng Thị Thanh Hoa
 • VILAS T02.1
Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai Đã xác nhận
62 Lê Thị Kiều
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty CP Đường Quảng Ngãi Chưa xác nhận
63 Trần Thị Quỳnh Diễm
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty CP Đường Quảng Ngãi Đã xác nhận
64 Đặng Hữu Dũng
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Đã xác nhận
65 Phạm Ngọc Chung
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Đã xác nhận
66 Nguyễn Đạt Khởi
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Đã xác nhận
67 Đào Vũ Phương Dung
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Đã xác nhận
68 Phạm Thị Thanh An
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Đã xác nhận
69 Bùi Thị Minh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Đã xác nhận
70 Võ Hùng Nam
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Đã xác nhận
71 Tiên Văn Tuấn
 • VILAS T02.1
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Đã xác nhận
72 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T02.1
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT HẢI DƯƠNG Đã xác nhận
73 Phạm Thị Hòa
 • VILAS T02.2
Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam Đã xác nhận
74 Lý Trung Anh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
75 Nguyễn Thu Thảo
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
76 Nguyễn Đức Thế
 • VILAS T02.2
Trung tâm An toàn Mỏ Đã xác nhận
77 Đỗ Manh Hải
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.3
Trung tâm An toàn Mỏ Đã xác nhận
78 Vũ Thành Thái
 • VILAS T02.2
Trung tâm An toàn Mỏ Đã xác nhận
79 Nguyễn Ngọc Ánh
 • VILAS T02.2
Chưa xác nhận
80 Nguyễn Ngọc Ánh
 • VILAS T02.2
Đã xác nhận
81 CHOI JAE KYO
 • VILAS T02.1
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIAM VINA Đã xác nhận
82 Nguyễn Trung Linh
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Đã xác nhận
83 Nguyễn Thị Thúy
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Đã xác nhận
84 Lê Đắc Tuấn Anh
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Đã xác nhận
85 Đặng Tùng Lâm
 • VILAS T02.1
Viện Công nghệ Đo lường và Chất chuẩn Đã xác nhận
86 Phạm Ngọc Chung
 • VILAS T02.1
Đã xác nhận
87 Nguyễn Xuân Tú
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
88 Lê Thị Thu Hiền
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
89 Phạm Thị Thuý Hiền
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
90 Nguyễn Thị Kim Ngoc
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
91 Lương Thị Thuỷ
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
92 Đỗ Cao Cường
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Đã xác nhận
93 Lê Đức Dũng
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
94 Hoàng Ngọc Tú
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
95 Lê Ngọc Tăng
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
96 Phạm Đình Nam
 • VILAS T02.1
Viện chuyên ngành cơ khí tự động hóa đo lường Đã xác nhận
97 Vũ Viết Văn
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ Đã xác nhận
98 BÙI VĂN PHƯỢNG
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.2
 • VILAS T02.3
Đã xác nhận
99 Nguyễn Thị Lài
 • VILAS T02.1
Trung tâm Môi trường Công nghiệp Đã xác nhận
100 Đỗ Thị Thêu
 • VILAS T02.1
Trung tâm Môi trường Công nghiệp Đã xác nhận
101 Nguyễn Thị Hoài
 • VILAS T02.1
Trung tâm Môi trường Công nghiệp Đã xác nhận
102 Lý Thị Ngọc Anh
 • VILAS T02.1
 • VILAS T02.3
trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm-thực phẩm tỉnh bắc kạn Đã xác nhận
103 Nguyễn Văn Đức
 • VILAS T02.3
CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM Đã xác nhận
104 Trần Ngọc Tiệp
 • VILAS T02.3
CÔNG TY CỔ PHẦN AVAC VIỆT NAM Đã xác nhận
105 Nguyễn Thị Hoài Thanh
 • VILAS T02.2
Viện kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng VNTEST Đã xác nhận
106 Vũ Thị Kim Thanh
 • VILAS T02.3
Viện kiểm nghiệm và kiểm định chất lượng VNTEST Đã xác nhận
107 Hoàng Thị Kim Ngọc
 • VILAS T02.1
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
108 Hà Thị Thảo
 • VILAS T02.3
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
109 Nguyễn Thị Lương
 • VILAS T02.1
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
110 Phạm Hoàng Khánh Linh
 • VILAS T02.1
Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp MIVA Việt Nam Đã xác nhận
111 Nguyễn Trung Kiên
 • VILAS T02.1
Trung tâm Chính phủ điện tử Đã xác nhận
112 Nguyễn Văn Lực
 • VILAS T02.1
Trung tâm Chính phủ điện tử Đã xác nhận
113 Nguyễn Trung Kiên
 • VILAS T02.1
Trung tâm Chính phủ điện tử Chưa xác nhận
114 Nguyễn Trung Kiên
 • VILAS T02.1
Trung tâm Chính phủ điện tử Chưa xác nhận
115 Nguyễn Trung Kiên
 • VILAS T02.1
Trung tâm Chính phủ điện tử Chưa xác nhận
116 Nguyễn Trung Kiên
 • VILAS T02.1
Trung tâm Chính phủ điện tử Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved