Danh sách phòng y tế

Danh sách phòng y tế

Số VILAS MED Tên phòngsắp xếp giảm dần Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
024 Khoa HIV/AIDS Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 20/12/2021 Đình chỉ
050 Khoa hóa sinh Bệnh viện đa khoa Long An 27/06/2019 Hủy bỏ
100 Khoa Hóa sinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh 16/01/2022 Hủy bỏ
033 Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Long An 13/06/2020 Hủy bỏ
070 Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Hữu Nghị 04/12/2020 Đình chỉ
096 Khoa Huyết học – Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh 07/12/2021 Hủy bỏ
016 Khoa miễn dịch và sinh học phân tử Viện vệ sinh dịch tễ trung ương 30/03/2019 Hủy bỏ
029 Khoa Vi khuẩn Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 27/03/2020 Hủy bỏ
084 Khoa Vi sinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh 19/10/2021 Hủy bỏ
027 Khoa Virút Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương 21/03/2019 Hủy bỏ
049 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương Bộ Y tế 23/06/2019 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved