Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Công Hồng Anh
Thời gian: 
09/10/2023 to 13/10/2023
Điện thoại: 
0984311850
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
06/10/2023
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T06.1 09/10/2023 50 47
VILAS T06.2 10/10/2023 31 29
VILAS T06.3 11/10/2023 39 36
VILAS T06.4 12/10/2023 29 27
VILAS T06.5 13/10/2023 28 26
© 2016 by BoA. All right reserved