Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189

Người phụ trách: 
Trần Thị Huyền Trang
Thời gian: 
19/08/2024 to 23/08/2024
Điện thoại: 
0989091095
Địa điểm học: 
Đà Nẵng
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
16/08/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T05.1 19/08/2024 8 0
MED T05.2 20/08/2024 8 0
MED T05.3 21/08/2024 8 0
MED T05.4 22/08/2024 8 0
MED T05.5 23/08/2024 8 0
© 2016 by BoA. All right reserved