Tổ chức Hợp tác công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương: Đẩy mạnh hoạt động công nhận phòng thí nghiệm và tổ chức giám định

Nhằm mục đích xem xét lại việc thực hiện các tiêu chuẩn chung, thống nhất đối với các phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, từ ngày 09 - 13/5/2016 tại Hà Nội, Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đã làm việc với Đoàn Tổ chức Hợp tác công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC) do Bà Georgette Macdonald (Standard Council of Canada, Canada) làm Trưởng đoàn.
 

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo thoả thuận hợp tác giữa các thành viên thuộc APLAC, theo chu kỳ 4 năm, BoA chịu sự đánh giá của APLAC một lần để xem xét lại việc thực hiện các chính sách thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực công nhận các tiêu chuẩn chung, thống nhất đối với các phòng thí nghiệm, tổ chức giám định. 

Trong 5 ngày làm việc, Đoàn đã trực tiếp đánh giá tại BoA về các quy trình trong việc công nhận phòng thí nghiệm (VILAS) và công nhận tổ chức giám định (VIAS) theo ISO 17011, tham gia đánh giá chứng kiến tại các Phòng thí nghiệm, Phòng thí nghiệm y tế và Tổ chức giám định như: Công ty cổ phần Tổ hợp chuyển giao công nghệ, Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia, Khoa xét nghiệm- Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2, Phòng Thí nghiệm nước - Công ty TNHH Vestergaard Frandsen Việt Nam.

Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau (MRA) với Tổ chức Hợp tác công nhận phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC).
 
© 2016 by BoA. All right reserved