Khoá học: “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm

Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 22 - 26 tháng 4 với 5 module khác nhau “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. 
Nội dung đào tạo:
- Ngày 22/04/2019: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 ( VILAS T01.1)
- Ngày 23/04/2019: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( VILAS T01.2)
- Ngày 24/04/2019: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp(VILAS T01.3)
- Ngày 25/04/2019: Độ không đảm bảo đo ( VILAS T01.4)
- Ngày 26/04/2019: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  ( VILAS T01.5)
Thời gian học: 8h00 – 17h00hàng ngày
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Nhà khách Người Có Công – 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM
(Lưu ý: Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, fax, e-mail dưới đây trước ngày 10/04/2019.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms.Cẩm Tú -   Tel: 08 3827 0482/ Ext.103  -  Fax: 08 3827 0481  
Di động: 0975202122  -  E-mail: camtu@boa.gov.vn
 
            Trân trọng.
 

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved