Khoa vi sinh 

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí
Số VILAS MED: 
047
Tỉnh/Thành phố: 
Quảng Ninh
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa vi sinh
Medical Testing Laboratory: Microbiology Deparment
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí
Organization: Vietnam Swedent Uong Bi Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh
Field of testing: Microbiology
Người phụ trách/ Representative:   Bùi Hữu Tạo Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:                           
TT/No Họ và tên / Name Phạm vi / Scope
  1.  
Bùi Hữu Tạo Tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận All accredited medical tests
  1.  
Vũ Thị Thu Hương
  1.  
Đỗ Thị Hồng Vân
Số hiệu/ Code: VILAS Med 047 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:26/8/2022 Địa chỉ/ Address:        Đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh Sơn, Tp. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh  Địa điểm/Location:   Đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh Sơn, Tp. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại/ Tel:            020.36273643                                    Fax:020.33854190 E-mail:                 Lĩnh vực xét nghiệm:Vi sinh Discipline of medical testing: Microbiology  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1. Máu toàn phần Whole Blood Cấy máu và kháng sinh đồ Blood culture and Antibiogram Cấy tự động – Định danh – Kháng sinh đồ Culture – Indentification – Antibiogram QTXN.XN.14/3 QTXN.XN.19/2 QTXN.XN.36/2
2. Nước tiểu Urine Cấy nước tiểu và kháng sinh đồ Urine culture and Antibiogram Cấy tự động – Định danh – Kháng sinh đồ Quantitative culture – Indentification – Antibiogram QTKT.XN.08/4 QTKT.XN.19/2 QTKT.XN.36/2
3. Đờm Sputum Tìm AFB Kỹ thuật nhuộm Ziehl- Neelsen Detection of AFB  Ziehl – Neelsen stain Nhuộm Ziehl- Neelsen Ziehl- Neelsen stain QTKT.XN.04/3
4. Các loại bệnh phẩm All specimens Nhuộm Gram Gram stain Nhuộm Gram Gram stain QTKT.XN.03/3
Ghi chú/ Note: QTKT.XN……: Qui trình nội bộ/ In-house method  
Ngày hiệu lực: 
26/08/2022
Địa điểm công nhận: 
Đường Tuệ Tĩnh, phường Thanh Sơn, Tp. Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh 
Số thứ tự tổ chức: 
47
© 2016 by BoA. All right reserved