Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Đào Như Hoa
Thời gian: 
10/05/2021 to 14/05/2021
Điện thoại: 
0904151195
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
07/05/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T01.1 10/05/2021 27 0
VILAS T01.2 11/05/2021 11 0
VILAS T01.3 12/05/2021 11 0
VILAS T01.4 13/05/2021 14 0
VILAS T01.5 14/05/2021 11 3
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Thanh Tú
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa Chưa xác nhận
2 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
3 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
4 Tiên Văn Tuấn
 • VILAS T01.1
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
5 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
6 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
7 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
8 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
9 Tăng Xuân Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
10 Trần Văn Khang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT HẢI DƯƠNG Chưa xác nhận
11 Đinh Thị Tuyết
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.5
Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và môi trường CEC Chưa xác nhận
12 Nguyễn Tú Anh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
13 Lê Xuân Anh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
14 Đào Thị Việt Hà
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
15 Bùi Thị Kim Liên
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
16 Nguyễn Thị Kiều Chi
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội Chưa xác nhận
17 Đinh Phương Thảo
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm tư vấn và truyền thông môi trường Chưa xác nhận
18 Nguyễn Thị Yến
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ phần Kiểm Nghiệm Nông Nghiệp Hungary Chưa xác nhận
19 Nguyễn Quang Trung
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
20 Phạm Mạnh Quyền
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
21 Hoàng Văn Tuấn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
22 Nguyễn Mai Loan
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Chưa xác nhận
23 Nguyễn Tiến Hưng
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Chưa xác nhận
24 Đoàn Minh Nghĩa
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Chưa xác nhận
25 Nguyễn Quốc Toản
 • VILAS T01.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
26 Nguyễn Thị Ninh
 • VILAS T01.1
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
27 Hà Thị Hoài Linh
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ Phần Mayuwell Cuộc Sống Niềm Tin Chưa xác nhận
28 Nguyễn Thị Hoa
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ Phần Mayuwell Cuộc Sống Niềm Tin Chưa xác nhận
29 Hà Thị Thảo
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
30 Lê Thị Phương
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
31 Nguyễn Thị Hường
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved