Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
24/05/2021 to 28/05/2021
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
TP Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
21/05/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T08.1 24/05/2021 10 0
VILAS T08.2 25/05/2021 5 0
VILAS T08.3 26/05/2021 4 0
VILAS T08.4 27/05/2021 7 0
VILAS T08.5 28/05/2021 2 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Hoàng Thị Ngọc Tú
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty Cổ phần WARRANTEK Chưa xác nhận
2 Phạm Thị Minh Trâm
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Chưa xác nhận
3 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Chưa xác nhận
4 Phạm Thị Minh Trâm
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Chưa xác nhận
5 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T08.4
Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Chưa xác nhận
6 Nguyễn Thanh Phong
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.5
Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Phú Yên Chưa xác nhận
7 Lê Hữu Đức
 • VILAS T08.1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa xác nhận
8 Nguyễn Thị Mộng Cầm
 • VILAS T08.1
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa xác nhận
9 Nguyễn Thị Thanh Thuý
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Chưa xác nhận
10 Phạm Ngọc Bình
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Chưa xác nhận
11 NGUYỄN NGỌC THANH VŨ
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CN Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - XN Khảo sát Tổng hợp Miền Nam Chưa xác nhận
12 Trần Như Quỳnh
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
13 Trần Thị Hải Hà
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
14 Võ Anh Thy
 • VILAS T08.1
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÁI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN Chưa xác nhận
15 Vũ Trung Kiên
 • VILAS T08.3
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU CẦN THƠ Chưa xác nhận
16 Trần Ngọc Quỳnh Anh
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU CẦN THƠ Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved