Quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Kính gửi: Các Bệnh viện, Viện, Phòng khám đa khoa, Phòng xét nghiệm
 
Theo chương trình đào tạo năm 2017, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 28 - 31 tháng 07 với nội dung “Quản lý PXN theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 ”.
Khoá đào tạo nhằm giúp học viên phương pháp tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng, áp dụng soát xét hệ thống quản lý chất lượng của phòng xét nghiệm phù hợp với yêu cầu của ISO 15189:2012. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên Phòng xét nghiệm.
Học viên có thể đăng ký tham gia toàn khoá học hoặc từng học phần của khoá học.
Thời gian: 8h30 - 16h30 từ ngày 28/08/2017 đến ngày 31/08/2017
Nội dung chi tiết trong 5 ngày đào tạo:
- Module 1: Ngày 28/08/2017 và sáng ngày 29/08/2017: Tiêu chuẩn ISO 15189: 2012
- Module 2: Chiều 29/08/2017 và ngày 30/08/2017: Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm
- Module 3: Ngày 31/08/2017 : Kiểm tra và xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm
  Phí đào tạo: 4.000.000đ/ 1khoá (3 module)/ 1 người
Module 1: 1.500.000đ/người; Module 2: 1.500.000đ/người    Module 3: 1.000.000đ/người
Địa điểm: Nhà Khách Người Có Công, 168 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Văn phòng CNCL trân trọng kính mời các đơn vị, Bệnh viện, Viện, Phòng khám đa khoa, Phòng xét nghiệm có nhu cầu, đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây:
Văn phòng Công nhận Chất lượng – 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú. Tel: 028 3827 0482; Di động: 0975 20 21 22
Fax: 028 3827 0482 ;          E-mail: camtu@boa.gov.vn
Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự khóa học của BoA

Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved