Thư mời tham gia khóa đào tạo: “Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội của phòng thí nghiệm và Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm

Theo chương trình đào tạo năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 08 - 12 tháng 9 với nội dung “Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội của phòng thí nghiệm ; Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp”.

Khoá đào tạo về kỹ năng đánh giá nội bộ hỗ trợ phòng thí nghiệm ( PTN ) tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005. Tham gia khoá đào tạo học viên có thể nắm được rõ về trách nhiệm, cách thức thực hiện, kỹ năng thực hiện đánh giá nội bộ. Khóa học không chỉ trình bày lý thuyết về đánh giá nội bộ mà còn có nhiều bài tập thực hành để học viên tiếp cận với các tình huống khi thực hiện đánh giá nội bộ. Khi tiếp cận các tình huống trong thực tế sẽ giúp học viên có kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết các tình huống. Ngoài ra, khoá đào tạo cũng giúp học viên có thể tự xây dựng các bước thực hiện đánh giá phương pháp thử mới và đang áp dụng thực hiện tại PTN.

Nội dung đào tạo:

Ngày 8-10/9/2014: Kỹ năng cho chuyên gia đánh giá nội bộ của PTN

Ngày 11-12/9/2014: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

Phí đào tạo: 4.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (800.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)

( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)

Địa điểm: Văn phòng Công nhận Chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

(Học viên: 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)

Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng Công nhận Chất lượng bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 01/9/2014:

Văn phòng Công nhận Chất lượng  -  8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chị Quách Hoàng Lan;  Tel: 04.37911 552 máy lẻ 15;  Di động: 0903431522

Fax: 04.37911 551;   E-mail: hoanglan@boa.gov.vn 

Trân trọng.

© 2016 by BoA. All right reserved