Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm/ Phòng hiệu chuẩn

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm, các Tổ chức, Doanh nghiệp
 
Theo kế hoạch đào tạo năm 2017, Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) dự kiến tổ chức khóa đào tạo từ ngày 13 - 16/06/2017 với nội dung “Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm” và “Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn ”.
Khóa đào tạo trên nhằm mục đích giúp học viên nắm được nguyên tắc, công cụ để tính toán độ không đảm bảo đo cho các phép thử nghiệm và hiệu chuẩn.
Tham gia khóa học sẽ giúp học viên có thể xây dựng, hướng dẫn và tính toán độ không đảm bảo đo cho các phép thử và hiệu chuẩn của Phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025: 2005.
Nội dung và thời gian đào tạo:
  • Ngày 13 - 14/06/2017: Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng Hiệu chuẩn ( Module 1)
  • Ngày 15 - 16/06/2017: Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng Thử nghiệm ( Module 2)
Thời gian học: 8h30 - 16h30 hàng ngày
Phí đào tạo: 3.600.000 đ/1người/ khoá học (900.000 đ/ 1người/ 1 ngày) ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm:                   Văn phòng Công nhận chất lượng
                   Tầng 2, nhà H, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 01/06/2017.
Văn phòng Công nhận chất lượng - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms Lý Ngọc Tâm - Tel: 04 3791 1951 (số lẻ 26), 0916 592 468
Fax: 04 3791 1551 - E-mail: tam.ln@boa.gov.vn
© 2016 by BoA. All right reserved