Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm
Số hiệu:VILAS MED 148
Tổ chức: Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương
Tỉnh/TP: Hải Dương,
Lĩnh vực: Huyết học, Hoá sinh, Vi sinh
© 2016 by BoA. All right reserved