Khoa Vi sinh

Khoa Vi sinh
Số hiệu:VILAS MED 047
Tổ chức: Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Vi sinh
© 2016 by BoA. All right reserved