Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN

Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN
Số hiệu:VILAS 1141
Tổ chức: Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ VINCOM
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng
© 2016 by BoA. All right reserved