ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Trà
Thời gian: 
21/10/2024 to 25/10/2024
Điện thoại: 
0942011133
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
18/10/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T09.1 21/10/2024 6 0
VILAS T09.2 22/10/2024 to 23/10/2024 13 0
VILAS T09.3 24/10/2024 to 25/10/2024 15 0
© 2016 by BoA. All right reserved