Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Tố Uyên
Thời gian: 
07/10/2024 to 11/10/2024
Điện thoại: 
0983309109
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
04/10/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T04.1 07/10/2024 1 0
VILAS T04.2 08/10/2024 1 0
VILAS T04.3 09/10/2024 1 0
VILAS T04.4 10/10/2024 1 0
VILAS T04.5 11/10/2024 1 0
© 2016 by BoA. All right reserved