Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Trà
Thời gian: 
04/11/2024 to 08/11/2024
Điện thoại: 
0942011133
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
01/11/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T10.1 04/11/2024 17 0
VILAS T10.2 05/11/2024 3 0
VILAS T10.3 06/11/2024 4 0
VILAS T10.4 07/11/2024 4 0
VILAS T10.5 08/11/2024 3 0
© 2016 by BoA. All right reserved