Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thời gian: 
09/09/2024 to 13/09/2024
Điện thoại: 
0975202122
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
06/09/2024
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T06.1 09/09/2024 5 0
MED T06.2 10/09/2024 30 0
MED T06.3 11/09/2024 18 0
MED T06.4 12/09/2024 17 0
MED T06.5 13/09/2024 51 0
© 2016 by BoA. All right reserved