Phòng thí nghiệm và Huấn luyện phân tích môi trường

Phòng thí nghiệm và Huấn luyện phân tích môi trường
Số hiệu:VILAS 637
Tổ chức: Trung tâm nghiên cứu đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc. Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Hóa
    © 2016 by BoA. All right reserved