Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3 - Phòng kiểm nghiệm Sinh học, Phòng kiểm nghiệm Hóa học
Số hiệu:VILAS 116
Tổ chức: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Tỉnh/TP: Khánh Hòa,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
Số hiệu:VILAS 465
Tổ chức: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh  
Tỉnh/TP: Tây Ninh,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
Số hiệu:VILAS 1196
Tổ chức: Sở Y tế Bến Tre
Tỉnh/TP: Bến Tre,
Lĩnh vực: Dược
Phòng thí nghiệm
Số hiệu:VILAS 1195
Tổ chức: Chi nhánh Công ty Cổ phần Vilgacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Mỹ Đức
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng
Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone - Chi nhánh Đà Nẵng
Số hiệu:VILAS 1182
Tổ chức: Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone
Tỉnh/TP: Đà Nẵng,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Trung tâm Thí nghiệm Lưu mẫu 
Số hiệu:VILAS 122
Tổ chức: Department of Weapons and Arms - General Engineering Department
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Hóa
Phòng Nghiên cứu và Triển khai công nghệ
Số hiệu:VIAS 072
Tổ chức: Trung tâm Đánh giá không phá hủy
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Phòng thử nghiệm điện
Số hiệu:VILAS 1197
Tổ chức: Công ty Cổ phần tư vấn và xây lắp điện Hòn Gai
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Khoa Xét nghiệm
Số hiệu:VILAS MED 042
Tổ chức: Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Huyết học, Hoá sinh, Vi sinh
Công ty Thí nghiệm điện miền Nam
Số hiệu:VILAS 401
Tổ chức: Tổng công ty Điện lực miền Nam
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử, Hóa
Phân xưởng thí nghiệm điện 
Số hiệu:VILAS 1189
Tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện
Tỉnh/TP: Đồng Nai,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Phòng thí nghiệm điện
Số hiệu:VILAS 1188
Tổ chức: Công ty TNHH Welkin Việt Nam
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn Điện
Số hiệu:VILAS 534
Tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Phòng thử nghiệm nến, đồ gỗ, đồ chơi
Số hiệu:VILAS 403
Tổ chức: Công ty TNHH Intertek Việt Nam
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực:
Phòng Quản lý chất lượng
Số hiệu:VILAS 374
Tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Phòng kỹ thuật môi trường
Số hiệu:VILAS 280
Tổ chức: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Trà Vinh
Tỉnh/TP: Trà Vinh,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Phòng thử nghiệm Cơ điện Nông nghiệp
Số hiệu:VILAS 1198
Tổ chức: Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực:
Phòng Thí nghiệm điện
Số hiệu:VILAS 233
Tổ chức: Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA
Số hiệu:VICAS 066
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Hệ thống quản lý chất lượng, Chứng nhận sản phẩm
Trung tâm RentATool
Số hiệu:VILAS 844
Tổ chức: Công ty TNHH Thông tin Kỹ thuật Minh Anh
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Lĩnh vực:
Khoa Hóa sinh
Số hiệu:VILAS MED 100
Tổ chức: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Hoá sinh
Khoa Sinh hóa
Số hiệu:VILAS MED 099
Tổ chức: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Hoá sinh
Khoa Vi sinh và labo Lao chuẩn quốc gia
Số hiệu:VILAS MED 025
Tổ chức: Bệnh viện Phổi Trung Ương
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Vi sinh
Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Tây Ninh
Số hiệu:VILAS 1193
Tổ chức: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh
Tỉnh/TP: Tây Ninh,
Lĩnh vực: Đo lường – hiệu chuẩn, Hóa
Phòng Thử Nghiệm Cơ Lý
Số hiệu:VILAS 370
Tổ chức: Trường Cao Đẳng Dầu Khí
Tỉnh/TP: Bà Rịa - Vũng Tàu,
Lĩnh vực:
Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Số hiệu:VILAS 595
Tổ chức: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Phòng thử nghiệm thóc, gạo
Số hiệu:VILAS 628
Tổ chức: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Dự trữ nhà nước
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Đo lường – hiệu chuẩn, Sinh
Phòng Quản lý chất lượng
Số hiệu:VILAS 1194
Tổ chức: Công ty TNHH Sông Hồng Việt
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Phòng thử nghiệm
Số hiệu:VILAS 869
Tổ chức: Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Á Châu
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Hóa, Vật liệu xây dựng
Phòng Thử Nghiệm Hợp Trí
Số hiệu:VILAS 597
Tổ chức: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hợp Trí
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Hóa
Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hỉnh ảnh - Thăm dò chức năng
Số hiệu:VILAS 589
Tổ chức: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị
Tỉnh/TP: Quảng Trị,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Phòng Kiểm định chất lượng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
Số hiệu:VILAS 244
Tổ chức: Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Hóa
Bộ phận Thử nghiệm – Phòng Quản lý Chất lượng 
Số hiệu:VILAS 1190
Tổ chức: Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất
Tỉnh/TP: Quảng Ngãi,
Lĩnh vực: Cơ, Hóa
Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol - Phòng thử nghiệm xăng dầu
Số hiệu:VILAS 234
Tổ chức: Công ty TNHH Giám định Vinacontrol thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Hóa
Phòng thử nghiệm Điện
Số hiệu:VILAS 324
Tổ chức: Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Phòng thử nghiệm điện
Số hiệu:VILAS 1183
Tổ chức: Công ty cổ phần chế tạo máy biến thế Hà Nội
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Phòng thử nghiệm
Số hiệu:VILAS 1185
Tổ chức: Công ty cổ phần chế tạo máy biến áp MIBA
Tỉnh/TP: Hưng Yên,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Phòng kỹ thuật và kiểm nghiệm chất lượng nước
Số hiệu:VILAS 1184
Tổ chức: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định
Tỉnh/TP: Nam Định,
Lĩnh vực: Hóa
Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số hiệu:VILAS 380
Tổ chức: Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Tỉnh/TP: Bắc Cạn,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử, Vật liệu xây dựng
Phòng thử nghiệm - Ban đảm bảo chất lượng - Nhà máy sữa Lam Sơn - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)
Số hiệu:VILAS 963
Tổ chức: Chi nhánh Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (VINAMILK) – Nhà máy sữa Lam Sơn 
Tỉnh/TP: Thanh Hóa,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Phòng thử nghiệm thuộc phòng Quản lý chất lượng
Số hiệu:VILAS 1187
Tổ chức: Công ty cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật VJS
Tỉnh/TP: Hải Phòng,
Lĩnh vực: Cơ, Hóa
Phòng Quản lý chất lượng
Số hiệu:VILAS 117
Tổ chức: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Cơ, Hóa
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Kon Tum
Số hiệu:VILAS 604
Tổ chức: Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Tỉnh/TP: Kon Tum,
Lĩnh vực: Dược
Phòng nghiên cứu và phát triển ứng dụng
Số hiệu:VILAS 190
Tổ chức: Chi nhánh Công ty TNHH phân phối Synnex FPT
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng
Số hiệu:VILAS 238
Tổ chức: Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Hóa, Sinh
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
Số hiệu:VIAS 010
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Phòng KCS
Số hiệu:VILAS 1147
Tổ chức: Công ty Cổ phần thiết bị điện và chế tạo biến thế Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Điện – Điện tử
Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng
Số hiệu:VILAS 582
Tổ chức: Viện Nghiên cứu và phát triển Viglacera
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Hóa, Vật liệu xây dựng
Phòng thử nghiệm
Số hiệu:VILAS 1171
Tổ chức: Trung tâm Công nghệ Môi trường Việt Nhật
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Hóa
Phòng Kiểm nghiệm
Số hiệu:VILAS 1186
Tổ chức: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Thọ
Tỉnh/TP: Phú Thọ,
Lĩnh vực: Hóa

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved